Pozytywnik

” W życiu nie chodzi o to, by siebie odnaleźć. W życiu chodzi o to, aby siebie samego stworzyć”.

– George Bernard Shaw